top of page

 

 

 

DATE _ 2023.10

LOCATION _ Tokyo, Japan
CLIENT _ AIJ

CURATION _ Shinichi Kawakatsu
PROGRAM _ Exhibition

SAPPORT _ Shota Shimizu / Tsukasa Tanimoto

PHOTO _ SSK

bottom of page